نیروهای داعش هزارها مزرعه و کشتزار سبز جو و گندم را در مقیاس صدها هکتار در عراق و سوریه آتش زده اند.

نیروهای دهشت افگن داعش که اخیرا در کشورهای سوریه و عراق شکست های سنگینی را متحمل شدند در یک عمل انتقام جویانه هزارها مزرعه سبز و کشتزارهای گندم، جو و جواری را آتش زدند.

گروه به طور رسمی مسئولیت به آتش کشیدن صدها هکتار از مزارع کشاورزان سوریه و عراق را بر عهده گرفت.

ارگان رسمی گروه داعش، «النبا» با انتشار مطلبی اعلام کرد که جنگجویان این گروه طی هفته های اخیر نسبت به آتش زدن صدها هکتار مزارع گندم و جو در استان‌های کرکوک، نینوا، دیاله و صلاح‌الدین در عراق و استان حسکه در سوریه اقدام کرده‌اند.

در حالی که ارگان رسمی گروه داعش سعی کرده این اقدام را نوعی انتقام از گروه‌های مخالف جلوه دهد ولی مقام‌های عراقی مدعی هستند که حملات آنها تنها مزارع کشاورزانی را نشانه می‌گیرند که از پرداخت خمس اجتناب کرده‌اند.

با وجود شکست شبه نظامیان داعش در عراق و سوریه، ابوبکر بغدادی، رهبر این گروه یک ماه پیش با انتشار پیامی از نیروهای خود خواست تا به مبارزه خود همچنان ادامه دهند.