وزارت امور داخله با پخش خبرنامه‌ای از بازداشت دستکم چهل و سه تن در پیوند به “فیرهای هوایی” و شلیک های شادیانه بازداشت کرده است.

در این خبرنامه آمده است که پولیس ۴۳ تن را در نقاط مختلف شهر کابل شناسایی و بازداشت کرده است که شب گذشته پس از پیروزی تیم ملی کریکت افغانستان، فیرهای هوایی کرده بودند. در این شلیک های شادیانه تعدادی از شهروندان زخم برداشته بودند.

در این اعلامیه آمده است که این عملیات تا ناوقت شب طول کشیده و سبب شد تعداد زیاد اسلحه غیرقانونی نیز از نزد این افراد به دست آمده و جمع آوری گردد.

شب گذشته پس از آن تیم ملی کریکت افغانستان، پاکستان را شکست داد شماری از شهروندان و افراد مسلح غیر مسوول به جاده ها ریخته و شلیک های شادیانه کردند.

شهروندان کابل در شبکه های اجتماعی دست به انتقاد شدید از این عمل زده و شماری عکس های زخمیان این رویداد را منتشر کردند.

فیرهای هوایی و شلیک های شادیانه از مراسم زشت و عرف های ناپسند در افغانستان است که در عروسی ها و پیروزی ها و دیگر شادی ها معمولا صورت می گیرد.