وزارت امور داخله با نشر خبرنامه ای از دستگیری و بازداشت یک تن از حامیان تروریسم و داعش در کابل خبر داده است که در مجلس سنا مقام مشاوریت دارد.

در این خبرنامه آمده است که حاجی دلاور فرزند غلام رحمن باشنده ننگرهار، به جرم حمایت و همکاری با تروریسم، جعل اسناد و جعل پلیت های موتر، حمل غیر قانونی اسلحه و چندین نوع فریبکاری دیگر بازداشت شده است.

این مرد خودش را مشاور مشرانو جرگه معرفی نموده و با ارایه اسناد جعلی،  کارت های هویت، کارت جواز عبور موتر، پلیت های جعلی موتر، آزادانه دست به فعالیت زده است.

پولیس می گوید چندین کارت هویت به شمول کارت شهروندی پاکستان، پلیت های جعلی موتر، اسلحه غیر قانونی، چندین سیت موبایل و سایر اسناد جعلی دیگر از نزد این مشاور مشرانو جرگه به دست آمده است.

گفته می شود وی اصلا پاکستانی است و هویت اصلی اش جاوید میرهاشم می باشد که به نام جعلی حاجی دلاور فرزند میر رحمان در افغانستان فعالیت می کند.

گفته می شود این مرد از دوستان نزدیک فضل هادی مسلمیار است و با بسیاری از اعضای مشرانو جرگه رفت و آمد داشته است.

این در حالیست که دو سال قبل ظاهر قدیر، مسلمیار را متهم به ترویج داعش و تروریسم سازمان یافته درننگرهار کرده بود ولی صدایش شنیده نشد.

پولیس در این مورد هنوز اظهار نظر نکرده است ولی کاربران در شبکه های اجتماعی عکس های یکجایی مسلمیار و حاجی دلاور متقلب را دست به دست می گردانند و او را متهم به همکاری می کنند.

داعش و دیگر گروه های تروریستی با استفاده از چنین ترفندها و با حمایت این گونه افراد فعالیت گسترده ای را انجام می دهند.