در نتیجه یک عملیات محاربوی توسط نیروهای ویژه امنیتی کشور در ولایت غزنی ۱۵ تن از جنگجویان طالب کشته و زخمی شده اند.

مقام های نظامی می گویند در یک رشته عملیات محاربوی در ولسوالی ده یک ولایت غزنی که توسط نیروهای امنیتی کشور به انداخته شده بود، منجر به کشته شدن ۹ تن از جنگجویان طالب گردیده است.

همچنان در این عملیات ۶ تن از جنگجویان طالبان مجروح گردیده اند.

در جریان عملیات مذکور مقدار هنگفتی از سلاح ها و مواد انفجاریه گروه دهشت افگن طالبان نیز توسط نیروهای امنیتی کشور تخریب گردیده است.

ده یک در کنار اندر و قره باغ از ولسوالی هایی اند که اخیرا نیروهای یک سلسله عملیات موفقیت آمیز را در آن به راه انداخته اند.

از رویدادهای امنیتی اخیر مشاهده می شود تعداد زیادی از طالبان پاکستانی نیز در کنار طالبان جنگیده و به قتل رسیده اند.