وزارت امور داخله با پخش خبرنامه‌ای از تسلیم‌دهی یک مجسمه بودا با قدمت تاریخی دو هزار ساله به وزارت اطلاعات و فرهنگ خبر داده است.

بر بنیاد این خبرنامه، این مجسمه باستانی امروز از سوی مقامات وزارت امور داخله به مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ وموزیم ملی تحویل داده شده است.

در این خبرنامه آمده است که رهبری وزارت امورداخله به مناسبت تجلیل از روز جهانی موزیم، یک مجسمه بودایی که قدامت تاریخی دو هزار ساله دارد را به موزیم ملی کشور تسلیم داده است.

این مجسمه بودایی نظر به تثبیت هیئت باستان‌شناسان، بیشتر از دو هزار سال قدامت تاریخی داشته که با یک سکه، یک عدد شمع دان و چند عدد مهره تاریخی، توسط حسنا جلیل، معین پالیسی و استراتژی وزارت امورداخله طی محفلی که در آن، وزیر اطلاعات و فرهنگ، معین فرهنگی آن وزارت، نماینده سازمان یونسکو و برخی از اعضای نهادهای ملی و بین المللی حضور داشته اند، به وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم کرده است.

این مجسمه در ماه سرطان سال گذشته (۱۳۹۷) از سوی پولیس مبارزه با جرایم سنگین وزارت امورداخله از نزد یک قاچاقبر آثار باستانی در شهر کابل کشف و ضبط شده بود.

قاچاق آثار باستانی در افغانستان بسیار به شدت رواج دارد که بیشترین این آثار به شکل قاچاق و غیرقانونی به خارج صادر شده اند. گفته می شود پولیس از سال ۲۰۰۱ میلادی تا اکنون از قاچاق بیش از شش صدهزار اثر باستانی به خارج جلوگیری کرده است.