بانک مرکزی جواز یگانه بانک ایرانی آرین بانک را در افغانستان لغو کرد.

مسولین بانک مرکزی می گویند، جواز این بانک بخاطر انجام ندادن فعالیت های بهتری در نظام بانکداری افغانستان صورت گرفته است.

این بانک به خاطر رعایت نکردن قوانین بانکی افغاستان از سوی بانک مرکزی، جواز آن لغو گردیده است.

این بانک در سال ۲۰۰۴ میلادی با سرمایه گذاری مشترک بانک ملی و بانک صادرات در ایران آغاز به کار نمود.

سرمایه ابتدایی اآن ده میلیون دالر گفته شده است که تئسط دو بانک ایرانی به نام های ملی و صادرات تامین شده بود

ابتدا آرین بانک در شهر کابل فعالیت داشت و بعدا شعبه خود را به شهر هرات نیز آغاز کرد