انتخابات بر سر ریاست مجلس نماینده‌گان دیروز در حالی به پایان رسید. که میر رحمان رحمانی با بردن ۱۲۳ رابه ریاست مجلس برگزیده شد و کمال‌ناصر اصولی رقیبش فقط ۵۵ رای برد ۵۳ رای ممتنع و ۱۳ رای باطل و ۳ رای مفقود شده از آرای دیروز به جا مانده بود که تیم تخنیکی با بررسی نصاب و قانون ۵۰ +۱ میر رحمان رحمانی را برنده اعلان کرد.

کمال ناصر اصولی دیگر کاندیدای ریاست که فقط ۵۵ رای برده است این انتخابات را نپذیرفته و امروز خلاف اصول یک کرسی مستقل در جایگاه ریاست مجلس نماینده‌گان گذاشته است. وی رحمانی رقیبش را متهم به توزیع پول و خریدن آرای نمایندگان کرده است.

درگیری، خشونت و جدال در مجلس امروز زمانی آغاز شد که میر رحمان رحمانی بر کرسی ریاست تکیه زد ولی هواداران کمال‌ناصر اصولی به سوی رحمانی یورش برده و مانع از آغاز کارش شدند. گفته می‌شود که کمال ناصر اصولی نیز یک کرسی جداگانه در پشت میز پارلمان گذاشته و ادعای ریاست کرده است که پس از آن تنش و درگیری آغاز شده است.

ویدیو و تصاویری که از مجلس در شبکه های اجتماعی نشر شده است نشان می‌دهد تنش بسیار بالا است و یک وکیل مجلس ( گمان می رود زلمی نوری نماینده پنجشیر) باشد، با چکشی در دست به سوی استیژ و جایگاه ریاست هجوم می برد و دشنام ناموسی می دهد. در دیگر تصاویر چند وکیل زن هوادار آقای اصولی، جایگاه ریاست را اشغال کرده و نمی گذارند کسی نزدیک شود.

کمال ناصر اصولی شکست خود را نپذیرفته است و ادعا دارد انتخابات باید به دور دوم برود اصولی از چهره های پرحاشیه و جنجالی انتخابات مجلس قبلی نیز است که با حرف ها و ادعاهای تندروانه‌اش، خشم بسیاری از اقوام و افراد را بر انگیخته است. صد ها تن در شبکه های اجتماعی از شکست اصولی شادمانی کرده اند و آن را “شکست فاشیزم قومی” نامیده اند.

وی نمایندگانی که به وی رای نداده اند را” خود فروش بیگانه پرور” نامیده بود.

ادبیات نفرت و کوبیدن بر طبل فاشیزم قومی در افغانستان همواره از عناصر مطلوب سیاستمداران بوده و قهرمان قومی خویش تراشیده شده اند.

پارلمان افغانستان همواره از پر حاشیه ترین مجالس نماینده‌گان دنیا بوده است و بار بار گواه درگیری ها میان نماینده گان، در دور نخست پارلمان ملالی جویا نماینده ولایت فراه مجلس نماینده گان را “طویله‌خانه” خوانده بود که هنوز هم نقل قول بسیاری از شهروندان است و مکرر آن را در شبکه های اجتماعی منتشر کرده اند.

نویسنده: هرمس