بر خلاف نظر سنجی ها که به پیروزی حزب کارگر معتقد بودند اما این انتخابات به پیروزی ائتلاف راست میانه رو به رهبری اسکات موریسون، نخست وزیر فعلی این کشور رقم زده شد و حاکمیت را دو باره به دست گرفت.

تا حالا به طور دقیق معلوم نیست که موریسون رهبر حزب محافظه‌ موفق خواهد شد که اکثریت کرسی های پارلمان این کشور را به دست بگیرند یا اینکه برای تشکیل کابینه به ائتلاف نیاز پیدا می کند.

در اولین ساعات شمارش آرا بر سر صندوق های رای گیری پیروزی حزب لیبرال کارگر پیش بینی می شد.

اما حزب کارگر استرالیا از شش سال پیش تا اکنون نتوانسته است در انتخابات فدرال این کشور برنده شود.

نتیجه نهایی انتخابات هنوز معلوم نیست و شمارش آرا همچنان ادامه دارد ولی بررسی ها از پیروزی قاطع حزب محافظه کار ضد مهاجران حکایت دارند.

پیروزی حزب محافظه کار بر پرونده های مهاجران تاثیر منفی خواهد گذاشت زیر این حزب به مهاجر ناپذیری و مهاجر ستیزی شهره است.

این در حالی است که بیل شورتن رهبر حزب کارگر این کشور شکستش را در این انتخابات پذیرفته است.

بعد از شمارش ۷۰ درصد آرای این انتخابات، ائتلاف لیبرال ها و ملی گرایان موفق شده اند که ۷۴ کرسی پارلمان را به دست بیآورند.

اکثریت پارلمانی در این کشور با بدست آوردن ۷۶ کرسی به دست می آید.

در مقابل حزب کارگر استرالیا با بدست آوردن ۶۵ کرسی پارلمان پیروز این انتخابات نشد.

ناگفته نماند که رای دادن در انتخابات در آسترالیا اجباری است و در این انتخابات بیش از ۱۶ میلیون رای دهنده اشتراک کرده بودند.

در این انتخابات تمام اعضای مجلس نمایندگان و نیمی از نمایندگان مجلس سنای استرالیا نیز انتخاب می شوند.