وزارت دفاع ملی با نشر خبرنامه‌ای از کمک دو فروند هلی‌کوپتر جنگی توسط کشور دوست هندوستان خبر داده است.

در این خبرنامه آمده است که کشور دوست هندوستان دو فروند هلیکوپتر جنگی MI 35 را به افغانستان تسلیم کرده است. در مراسمی که به این مناسبت در کابل برگزار شده است آقای وینی‌کمار سفیر هندوستان در کابل، این هلیکوپترها را به اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاعی ملی تسلیم نموده است.

این هلیکوپترها از کشور بلاروس خریداری شده اند و قرار است که دو فروند دیگر نیز خریداری و به زودی به قوت های هوایی کشور تسلیم داده شوند.

وزارت دفاع ملی گفته است از این هلیکوپترهای جنگی در امر مبارزه با هراس افگنی و تروریسم بین المللی استفاده خواهد شد.

عملیات های هوایی نیروهای افغانستان از نقاط قوت ارتش است که طالبان را دچار تلفات و خسارات سنگینی می سازد.