مقامات پولیس در ولایت میدان وردک می‌گویند یک بمب گذار انتحاری پیش از رسیدن به مقصد توسط پولیس شناسایی و مورد هدف قرار گرفته است.

نیروهای پولیس می گویند این فرد مهاجم انتحاری در ولسوالی سیدآباد وردک هنگامی که می خواست ادارات دولتی را هدف قرار داده و خود را منفجر کند توسط پولیس شناسایی و مورد آماج قرار گرفته و از بین برده شد.

این فرد مهاجم مجهز به واسکت انتحاری بوده و تلاش داشته است خودرا در نزدیکی مرکز فرماندهی پولیس ولسوالی سیدآباد منفجر کند.

انفجار با موتربمب ها و واسکت های انتحاری از شگردهای عملیاتی طالبان است که هر از گاهی صورت می گیرد.

ولایت میدان وردک از ولایات ناامن در نزدیکی پایتخت است که همیشه گواه رویدادهای ناگوار انتحاری و نبرد است.