دزدان مسلح رییس یک شرکت خصوصی را در کارته پروان کابل کشته و پولش را به سرقت بردند.

این مرد حشمت برهان نام داشته و مالک و رییس شرکت خصوصی “پسران برهان” بوده است که ساعاتی قبل به قتل می رسد.

این مرد ۵۵ ساله ساعت دوازده بجه امروز در مقابل سینمای آریوب کارته پروان توسط افراد ناشناس و با ضرب گلوله به قتل رسیده است و در حدود ۵۰ هزار دالر نقد وی به سرقت برده می شود.

این شرکت خصوصی در زمینه واردات اجناس و محصولات ترکی فعالیت می کرده است.

یوسف داراب، پسر کاکای حشمت برهان به خامه پرس می گوید که وی با کسی دشمنی شخصی نداشت و فقط به کار و بار شخصی خود مشغول بود و اکنون ۱۰ فرزند وی یتیم ساخته شدند. آقای داراب از حکومت خواستار پی گیری جدی به این قضیه و به دادگاه کشانیدن عاملان قتل پسر کاکای خود است.

این نخستین بار نیست که یک بازرگان در روز روشن و در مقابل دیدگان مردم به قتل می رسد، حکومت افغانستان و پولیس در دستگیری دزدان مسلح و قاتلان ناتوان عمل کرده است. این در حالیست که دو روز قبل مینه منگل یک خبرنگار مشهور زن و مشاور امور فرهنگی پارلمان در کارته نو کابل به قتل رسانده شد.

تا اکنون پولیس در این مورد چیزی نگفته است.

این مرد