پولیس هند، دو مقام رسمی افغان را به جرم زنا دستگیر کرد.

به گزارش “اندیا تو دی” پولیس هند دو مقام رسمی افغان را در شهر گوا، در حین زنا دستگیر کرده است. این مردان شب دوشنبه را با دو روسپی ازبیکستانی در یکی از خانه‌های خدمات جنسی ناحیه کالینگیت به سر برده اند که توسط پولیس دستگیر می‌شوند.

بازرس پولیس، نولاسو راپوسو، به رسانه‌ها گفته است که آن ها پیامی را دریافت کردند که یک فال‌بین به نام “سانجیو” قرار است دو زن روسپی خارجی را در یکی از هوتل ها تحویل این مردان بدهد.

این دو مرد با روسپیان ازبیکستانی عازم یکی از آن خدمات‌خانه‌ها می‌شوند و باالفعل بازداشت می‌شوند. اما پولیس موفق به دستگیری رییس‌ گروه ارایه دهنده خدمات جنسی نمی‌شود.

بر بنیاد گزارش‌ها این دو مقام رسمی افغان به نام های محمد عمر آرین، رییس تفتیش داخلی وزارت مخابرات و محمد اجمل هودمن یک وکیل و حقوق‌دان بوده اند.

این نخستین باری نیست که افغان ها در خارج رسوایی جنسی به راه می اندازند.