یک‌ مقام حکومتی افغانستان گفته است که دادگاه عالی کار رئیس جمهور غنی را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تمدید کرده است.

این موضوع از دو روز بدینسو در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که انتقادات گسترده ی را به همراه داشته است.

در همین حال ۱۱ نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه ی گفته اند که ادامه فعالیت حکومت وحدت ملی بعد از اول جوزا مشروعیت ندارد.

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که قرار بود به تاریخ ۳۱ حمل سال روان برگزار شود، به دلایل گوناگون از جمله گفتگوهای صلح که به رهبری ایالات متحده امریکا ادامه دارد، تا زمان نامعلوم به تعویق افتاده است.

بربنیاد قانون اساسی افغانستان، دورۀ کاری رییس‌ جمهور پنج سال است که در اول ماه جوزای سال پنجم – بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری – به پایان می‌رسد.

و همچنان قانون اساسی افغانستان حکم میکند که انتخابات ریاست جمهوری باید ۳۰ یا ۶۰ روز پیش از ختم دوره کاری رییس جمهور برگزار شود.