یک شفاخانه مجهز در غرب کابل زیر نام «محمد علی جناح» که با تمویل مالی کشور پاکستان ساخته شده است، امروز به بهره‌برداری سپرده شد.

شفاخانه محمد علی جناح واقع دشت برچی، امروز از سوی سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری افتتاح گردید.

کار ساخت این شفاخانه حدود ده سال قبل به کمک مالی کشور پاکستان آغاز شد، اما به دلیل تنش های سیاسی بین پاکستان و افغانستان در دوره های مختلف طی چندین سال اخیر، بار ها کار ساخت آن نیمه کاره باقی مانده بود که باالاخره با تکمیل کار ساختمانی آن،‌ امروز به بهره برداری سپرده شد.

شفاخانه محمد علی جناح دارای ۲۰۰ بستر می‌باشد که در سه طبقه بصورت اساسی و دارای تجهیزات پیشرفته، اعمار شده است.