یک‌ منبع حکومتی گفته است که نشست بین الافغانی که قرار بود امروز پنچ شنبه در دوحه پایتخت قطر برگزارشود، برای مدت نا معلوم به تعویق افتاد.

دلیل به تعویق افتادن این گفتگو ها هنوز معلوم نیست،‌ اما طالبان گفته است که آنها برای این نشست آمادگی کامل دارند.

قرار بود این نشست امروز پنج شنبه ۲۹ حمل در دوحه با اشتراک ۲۵۰ تن از بزرگان و شخصیت های سیاسی افغانستان برای سه روز با نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت قطر برگزار شود.

طالبان گفته است این نشست بخاطر تامین صلح در افغانستان برگزار میشود، اما تاکید کرده اند که هیچ کس از حکومت افغانستان در این نشست نمایندگی نخواهد کرد.

نخستین نشست بین الافغانی بین طالبان و احزاب سیاسی تقریبا دو ونیم ما پیش در مسکو برگزار شده بود. حکومت افغانستان در این نشست حضور نداشت و اعلان کردند که اشتراک کنندگان آن صلاحیت اجرایی ندارند.