محمد حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی و یک تن از کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده است که هیچ کسی به نمایندگی از تیم انتخاباتی صلح و اعتدال در جرگه مشورتی صلح اشترک نخواهد کرد.

آقای اتمر به نشر یک اعلامیه گفته است: ”با گذشت چندین هفته، کار برگزاری لویه جرگه از طرف تیم وابسته به ارگ ریاست جمهوری در یک روند کاملاً سفارشی و غیرشفاف به پیش برده شده، دیده می شود که هنوز هیچ گونه وضاحتی در مورد اهداف واقعی و پس پرده حکومت و هیچ اطمینانی در مورد آزاد و عادلانه بودن روند برگزاری آن بدست نیآمده است.“

در اعلامیه همچنان آمده است: ”در چنین وضعیتی ما باور داریم که روند مذکور که بدون هیچگونه مشورتی با جریان های مطرح سیاسی، ملی و مردمی به پیش برده می شود نمی تواند متضمن یک لویه جرگه واقعی باشد زیرا در لویه جرگه ها اصل مشورتی بودنِ اساس مشروعیت آنهارا تشکیل داده و تاثیر مستقیم بر موثریت و نتایج آنها دارد.“

آقای اتمر گفته است که تیم انتخاباتی صلح و اعتدال در تایید و تاکید بر اعلامیه قبلی خود روند فعلی زیر نام جرگه مشورتی صلح را رد نموده و آنرا چیزی جز وقت تلفی از جانب حکومت در پروسه صلح و تلاشی برای کمپاین غیر قانونی انتخاباتی نمی داند.

پیش از این عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی و رهبر تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی اعلام کرده بود که در جرگه مشورتی صلح شرکت نخواهد کرد.

جرگه مشورتی صلح قرار است به روز نهم ماه ثور، با حضور حدود ۲۵۰۰ تن از نماینده‌گان مردم از سراسر افغانستان در کابل برگزار شود.