هفتمین جشنواره گل ارغوان دیروز یکشنبه ۲۵ حمل در در تپه های گل غُندی مربوط شهرچاریکار ولایت پروان، برگزار شد.

در این جشنواره تعدادی از اراکین دولتی ، باشنده‌گان ولایت های مختلف، زنان و جوانان اشتراک کرده بودند.

اجرای موسیقی و برگزاری نمایشگاه های کشاورزی و نقاشی از جمله بخش های سرگرم‌کننده این جشنواره بود.

خانم مژگان مصطفوی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ که یکی از اشتراک کننده‌گان این برنامه بود گفت که سال نو را با جشنواره گل نارنج در ولایت همیشه بهار ننگرهار آغاز کردیم و امروز در جشنواره گل ارغوان شرکت کرده ایم که جای نهایت سرور و خوشی است.

اشتراک کننده گان از حضور پررنگ زنان دراین جشنواره ستایش کردند و همچنان گفتند که چنین برنامه های ملی برای همدیگر پذیری و رشد روحیه ملی موثر تمام می‌شود.