کمیسیون مستقل انتخاب افغانستان شام دیروز (شنبه، ۲۴ حمل) نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ولایت لوگر را اعلام کرد.

در اعلامیهٔ که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به نشر رسیده آمده است که چهار تن بشمول یک خانم با به دست آوردن بیشتر آرا به مجلس نمایندگان راه پیدا کنند.

اعلامیه می افزاید که محمد خالد مومند، شاه پور خان حسین زی، انجنیر محمد آصف نبی زی و هما احمدی شامل کسانی هستند که به مجلس نمایندگان راه یافته اند.

کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که آقای مومند ۱۴۷۴ رای، آقای حسین زی ۱۳۶۱ رای، آقای نبی زی ۱۰۱۶ رای و خانم احمدی ۵۷۶ رای دریافت کرده اند.

در اعلامیهٔ کمیسیون مستقل انتخابات همچنان آمده است: ”کمیسیون یکبار دیگر وعده مینماید که رأی هیچکس ضایع نشده رأی مردم یک امانت است و بشکل یک امانت در تمام پروسه از آن حمایت شده و به هرکس که مردم رأی داده باشند آن شخص به پارلمان راه میابد، با تمام شفافیت کار جریان دارد، و حق به حقدار سپرده میشود.“