مقام ها در وزارت داخله افغانستان تایید میکنند که صدای دو انفجار پی هم در حوزه نهم شهر کابل شنیده شده است.

نصرت رحمی، سخنگوی وزارت داخله با تایید خبر میگوید: ”حوالی ساعت ۷ شام امروز در نزدیک حوزه نهم امنیتی پولیس شهر کابل توسط افراد ناشناس دو بمب دستی بالای یک واسطه امنیتی پرتاب شده.“

آقای رحیمی در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نه کرده و تا هنوز در مورد رقم تلفات ناشی از این رویداد معلومات دقیق در دست نیست.

در عین حال، مقام در وزارت صحت عامه میگویند که در این رویداد یک تن کشته و شش تن دیگر جراحت برداشته اند.

شاهدان عینی پیش از این گفته بودند که در اثر انفجار دو ماین جاسازی شده در حوزه نهم شهر کابل ۴ سرباز امنیتی جراحت برداشته اند.

تا کنون فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه را به عهده نه گرفته است.