زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان از پاکستان، قطر و سایر ممالکی که خواهان برقراری صلح در افغانستان هستند، خواسته است تا اعلامیه طالبان در مورد آغاز عملیات بهاری این گروه را محکوم کنند.

آقای خلیلزاد در صفحه تویتر خود نوشته است که به نمایندگی از ایالات متحده امریکا اعلامیهٔ طالبان در مورد آغاز عملیات بهاری این گروه را محکوم میکند.

وی افزوده است که با اعلام آغاز عملیات بهاری، رهبران طالبان بی تفاوتی شان را نسبت به خواسته های مردم افغانستان نشان دادند.

به گفتهٔ آقای خلیلزاد، فراخوانی برای تشدید جنگ باعث پیشرفت تلاش های صلح نخواهد شد و از هزاران تن دیگر قربانی خواهد گرفت در حالیکه بسیاری از جنگجویان و رهبران طالبان با آغاز عملیات بهاری مخالف اند.

آقای خلیلزاد همچنان گفته است که همزمان با تلاش ها برای کشاندن طرف های ذینفع به پای میز مذاکره، ایالات متحده امریکا و متحدانش در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان باقی خواهند ماند.