وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده است که قول اردوی ۲۱۷ پامیر در ولایت پامیر در شمال شرق کشور افتتاح و جنرال نبی الله میرزایی رئیس ارکان اسبق قول اردوی عملیات های خاص به حیث فرمانده آن معرفی گردیده است.

دگر جنرال هلال الدین “هلال” معاون وزارت دفاع کشور گفته است که فرقه ۲۰ پامیر در ولایت کندز به قول اردوی ۲۱۷ ارتقا یافته و جنرال نبی الله میرزایی به عنوان فرمانده آن معرفی شده است.

جنرال هلال افتتاح قول اردوی جدید را در زون شمال شرق یک گام مثبت و موثر در راه تامین امنیت و دفاع شهروندان زون ولایات شمال شرق دانست.

اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع کشور پیش از این اعلام کرده بود: ”برای رسانیدن امنیت به مردم در شمال کشور ما به این نتیجه رسیده‌ایم که ساحه بسیار وسیع است، نفوس زیاد است و نیروی امنیتی فعلی بسنده نمی‌باشد. از همین رو، طبق هدایت جلالت‌مآب محترم سرقوماندان اعلی قوای مسلح، قول اردوی ۲۱۷ در ظرف هفته‌های آینده افتتاح خواهد شد.“

سرپرست وزارت دفاع همچنان گفته بود که رهبری وزارت دفاع در نظر دارد که تقسیم وظایف صورت بگیرد و استقامت‌های کاری مشخص شوند و در رهبری و فکر جنگ در شمال تغییرات اساسی وارد شوند.