در اثر انفجار گاز متان در معدن شباشک ولسوالی دره صوف بالای ولایت سمنگان، شش تن کشته و یک تن دیگر زخم برداشته است.

ولسوال ولسوالی دره صوف بالا با تایید این خبر گفته است که این‌انفجار در اثر گاز متان در معدن شباشک ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان به وقوع پیوسته که در آن شش تن جان باخته و یک تن زخم برداشته است.

منبع افزود که این انفجار شب دوشنبه در یکی از صوف های آب چنگال در معدن شباشک، رخ داده است.