د ر یک حمله هوای بر شهر صنعا مرکز یمن دست کم ۱۳ تن کشته و ده ها تن دیگر زخم برداشته اند.

گزارش ها حاکی از آن است که این حمله در نزدیکی یک مکتب رخ داده است و اکثریت کشته شدگان دانش آموزان مکتب بوده اند.

شورشیان حوثی که از سوی حکومت ایران حمایت میشوند، می گویند این حملات به رهبری عربستان سعودی و امارات متحده عربی انجام شده است.

عربستان سعودی در ابتدا این حمله را رد کرد، اما بعدا عربستان سعودی با تایید این خبر گفتند که این حملات بخاطر سرنگونی شورشیان حوثی بوده و آنها را آماج قرار داده اند.

در عین حال شورشیان حوثی میگویند که در محل که حملات هوایی صورت گرفته، تنها خانه ها و موسسات غیر نظامی قرار دارند.