کرستین نیلسن، وزیر امنیت ملی آمریکا که در امور مرزبانی و گمرکی تعیین شده بود، از مقامش کناره گیری کرد.

نیلسن در استعفا نامه اش نوشته است:

برای من برزگترین افتخار این است که در چنین پُستی ایفای وظیفه کردم و اکنون وقت مناسبی برای کناره گیری از این پست است.

آقای ترامپ در توئیتی از خدمات خانم نیلسن ستایش کرده و گفته است که کوین مک الینان کمیسر امور حفاظت مسوولیت او را موقتا به‌دوش خواهد گرفت.

خانم نیلسن در سال ۲۰۱۷ وزیر امنیت داخلی آمریکا معرفی شد و در وزارتخانه‌ی تحت نظرش مسوول ساخت دیوار در مرز مکزیک و جدایی خانواده های مهاجر بود.

گفته میشود در این اواخر روابط خانم نیلسن با آقای ترامپ دچار تنش شده بود اما در کل او وفاداری کاملی به حکومت ترامپ داشت.

اعضای حزب دمکرات از استعفای خانم نیلسن استقبال کرده اند.