شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان گفته است که معلومات موثقی که در اختیار اسلام آباد قرار گرفته نشان میدهد که هند قصد یک حمله دیگر را به خک پاکستان دارد.

آقای قریشی به خبرنگاران گفته است، بر اساس معلومات دریافت شده هند قصد دارد تا حملهٔ تازه ای را در تاریخ ۱۶ الی ۲۰ ماه اپریل راه اندازی کند.

وی همچنان افزوده است که اسلام آباد معلومات موثقی را در این ارتباط دریافت کرده است.

وزیر خارجه پاکستان در این مورد جزئیات بیشرت ارائه نه کرده اما افزوده است که  معلومات دریافت شده با نخست وزیر پاکستان شریک ساخته شده است.

به گفتهٔ آقای قریشی، بعد از رایزنی ها با نخست وزیر پاکستان، تصمیم بر این شد تا ملت پاکستان و جامعه جهانی در مورد حملهٔ احتمالی هند آگاه ساخته شوند.

آقای قریشی  همچنان افزوده است که معلومات دریافت شده با اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز شریک ساخته شده است.

این در حالی است که جنگنده های هندی در ماه فبروی سال روان میلادی اهدافی را که گفته میشود مربوط به جیش محمد بود، در داخل خاک پاکستان آماج حملات هوایی قرار دادند.