منابع نظامی میگویند، عملیات بزرگ نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در ولایت ننگرهار پایان یافته و دست کم ۷۰ هراس افگن گروه موسم به دولت اسلامی خراسان (داعش) به قتل رسیده اند.

به نقل از منابع آگاه نظامی: ”یک عملیات بزرگ تصفیوی جهت نابود ساختن پناه گاه های گروه داعیش در ولسوالی خوگیانی امروز به انجام رسید که در نتیجه ۷۰ جنگجوی گروه داعیش به قتل رسیده و یک انبار اسلحه نابود شده است. “

مخالفان مسلح دولت بشمول طرفداران داعش تا کنون در این مورد چیزی نه گفته اند.

ولایت ننگرهار در شرق افغانستان یکی از جمله ولایت‌های نا امن کشور به حساب می آید. جنگجویان طالبان و گروه موسوم به دولت اسلامی خراسان در شماری از ولسوالی های این ولایت حضور فعال دارند و گهگاهی دست به فعالیت های هراس افگنانه می زنند.