به اساس گزارش‌ها، سید انور سادات به عنوان سرپرست وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تعین شده است.

پیش از این فیض‌الله ذکی از اعضای کزب جنبش ملی افغانستان در این سمت گماشته شده بود.

یک منبع که نخست نامش گرفته شود به خامه پرس گفت که رییس جمهور غنی از فیض‌الله ذکی خواسته بود تا در مبارزات انتخاباتی به نفع وی کار کند،‌ اما آقای ذکی با این خواسته رییس جمهور موافقت نکرده بود.

سید انور سادات پیش ازین به عنوان والی فاریاب، عضو مجلس نماینده‌گان و به حیث معاون شورای امنیت ملی کشور، کار کرده است.