راشد خان و محمد نبی، دو تن از بازیکنان برجسته تیم ملی کریکت افغانستان به گزینش کاپیتان های جدید تیم ملی کریکت کشور واکنش نشان دادند.

این دو بازیکن برتر تیم ملی کریکت کشور با نشر پیام های جداگانه در صفحات تویتر شان مخالفات شان را با تصمیم اخیر کمیته گزینش کریکت بورد افغانستان نشان داده اند.

راشد خان تصمیم کمیته گزینش کریکت بورد افغانستان را ”جانبدارانه و غیرمسئولانه“ خوانده و گفته است که با تصمیم اخیر این کمیته مخالف است.

در پیام تویتری راشد خان آمده است: ”در حالیکه رویداد بزرگی مانند جام جهانی را پیش رو داریم، اصغر افغان باید به عنوان کاپیتان تیم ما باقی بماند.“

وی همچنان هشدار داده است که تغییر کاپیتان تیم ملی کشور بر روحیه بازیکنان تیم ملی تاثیر گذار خواهد بود.

در عین حال، محمد نبی کاپیتان اسبق تیم ملی کریکت افغانستان نیز گزینش کاپیتان جدید قبل از آغاز جام جهانی را نامناسب خوانده و افزوده: ”تیم ملی کریکت افغانستان تحت رهبری اصغر افغان به خوبی شکل گرفته است.“

وی همچنان افزوده است که اصغر افغان کاپیتان مناسبی برای رهبری تیم ملی کریکت افغانستان است.