وزارت داخله ی کشور از بازداشت ملا تراب، فرمانده و یک عضو بلند پایه  گروه طالبان در ولایت ننگرهار خبر داده است .

وزارت داخله میگوید یک عضو بلند پایه گروه طالبان شب گذشته  در جریان عملیات نیروهای قطعات خاص پولیس درروستای چمتلی ولسوالی سرخ رود ولایت ننگرهار بازداشت شده است.

وزارت داخله همچنان افزود در این رویداد سه جنگجوی دیگر طالبان با یک میل سلاح و یک عراده موترسایکل به بند نیروهای امنیتی افتاده اند .

ملاتراب یکی از طراحان حملات هراس افگنانه در ولسوالی سرخ رود ولایت ننگرهار بوده و مسولیت یک گروه ۴۰ نفره را به عهده داشته است .