عربستان سعودی حمله طالبان به مراسم جشن دهقان در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند را با شدید ترین الفاظ محکوم کرده است.

آژانس خبری دولتی عربستان سعودی گزارش داده است که وزارت خارجه این کشور حملات انفجاری در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند افغانستان و موگادیشو پایتخت سومالی را که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از مردم شد، به شدت الفاظ محکوم میکند.

منبع می افزاید که حکومت عربستان سعودی به خانواده های قربانیان این دو حادثه تسلیت عرض میکند و تاکید می ورزد که دولت عربستان سعودی با همبستگی در کنار هردو کشور برادر باقی میماند و علیه هر نوع خشونت، افراط گرایی و هراس افگنی ایستادگی خواهد کرد.

این در حالی است که روز گذشته دو انفجار پیهم در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند رخ داد.

مقام های محلی میگویند که این دو انفجار زمانی به وقوع پیوست که تعدادی از مقام های دولتی و غیر نظامین در مراسم جشن دهقان اشتراک کرده بودند.

مسئولیت این حمله گروه طالبان به عهده گرفته است.