ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفته است که رهبران طالبان خواهان دریافت تضمین های قوی بین المللی برای تطبیق توافقنامه صلح با امریکا هستند.

آقای کابلوف این اظهارات را پس از ختم نشست سه جانبه میان نمایندگان امریکا، روسیه و چین که در واشنگتن برگزار گردیده بود، بیان کرد.

خبرگزاری تاس روسیه به نقل از آقای کابلوف در گزارشی نوشته است که روسیه و چین میخواهند تا گفتگوهای امریکا با نمایندگان طالبان هرچی زودتر و موفقانه به پایان برسد.

نماینده ویژه روسیه افزوده است که تا کنون پنج نشست دوجانبه میان طرفین برگزار گردیده و این یک لحظه ای مهم در راستای برقراری صلح در افغانستان است.

آقای کابلوف همچنان گفته است که بعد از توافق نمایندگان امریکا و طالبان در مورد جدول زمانی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، روی اعلام آتش بس و آغاز مذاکرات بین الافغانی کار آغاز خواهد شد.

در عین حال، آقای کابلوف میگوید که طالبان خواهان بدست آوردن تضمین های قوی بین المللی در مورد تطبیق توافقنامه صلح با امریکا است.

به گفته آقای کابلوف، رهبران طالبان میخواهند جامعه بین المللی بشمول روسیه، چین، پاکستان و ایران تطبیق توافقنامه صلح میان طالبان و امریکا را تضمین کنند.