وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده است که عملیات مشترک نیروهای ارتش و امنیت ملی با حمایه هوایی قوای ائتلاف در ناحیه ششم شهر کندز و منطقه گل تپه این ولایت ادامه دارد.

در اعلامیهٔ که از سوی وزارت دفاع به نشر رسیده آمده است که این عملیات ها در قریه جات قوماندان داود و تلوکه شهر کندز و ولسوالی گلتپه از دیشب بدنیسو ادامه دارد که در نتیجه آن تا کنون به تعداد ۵۸ هراس افگن کشته شده اند.

به نقل از اعلامیهٔ وزارت دفاع ملی، نیروهای امنیتی و دفاعی این عملیات ها را نظر به تقاضای مکرر مردم محل که از ظلم، ستم و اخاذی گروه‌های تروریستی به ستوه آمده بودند، آغاز کرده‌اند.

اعلامیه می افزاید: ”در میان کشته شده‌گان قوماندانان و افراد کلیدی تروریستان اسامیان هریک قاری قیام الدین، قاری یحی، قاری امیر، معاون ولسوال نام‌نهاد طالبان برای ولسوالی گورتپه، زین الله، عبیده، احسان الله و هارون شامل می‌باشند.“

وزارت دفاع کشور می افاید که در میان کشته شده‌گان به تعداد ۱۵ تن از افراد قطعه سرخ تروریستان طالب نیز شامل می‌باشند و تعدادی از اجساد تروریستان کشته شده توسط مردم محل در قبرستانی‌های تلوکه و تبره‌کش دفن گردیده و تعدادی از زخمی‌های شان به کلینیک بدون سرحد مقیم ولسوالی چهاردره انتقال شده‌اند.

در اعلامیهٔ وزارت دفاع آمده است: ”فعلاً قرارگاه‌های شان تحت محاصره بوده و جنگ ادامه دارد. باید با تأکید اضافه کنیم که در این نبرد جنگجویان خارجی به شمول پاکستانی و تاجیکستانی نیز سهم داشتند. تا کنون ده‌ها قریه از وجود تروریستان پاک کاری شده‌اند.“

در اعلامیه همچنان آمده است: ”در جریان این عملیات متأسفانه به تعداد چهار نفر از پرسونل کماندو که شجاعانه رزمیدند، جام شهادت نوشیدند و به تعداد پنج نفر کماندو جراحت سطحی برداشته‌اند. تمام شهدا و زخمی‌های کماندو به مرکز انتقال یافته‌اند.“