مقام ها تایید میکنند که در نتیجه های پی در پی امروز در منطقه کارته سخی شهر کابل نزدیک به ۳۰ تن کشته و زخمی شده اند.

تا کنون نوعیت این انفجار های مشخص نشده اما شاهدان عینی پیش از این گفته بودند که ۳ فیر مرمی هاوان در اطراف کارته سخی اصابت کرده است.

در عین حال مقام ها در وزارت صحت عامه تایید میکنند که در نتیجه این افنجار ها ۶ تن جان باخته و ۲۳ تن دیگر جراحت برداشته اند.

تا کنون فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار ها را بر عهده نه گرفته است.