مقام ها در کمیسیون مستقل انتخابات امروز (چهارشنبه، ۲۹ حوت) اعلام کردند که انتخابات ریاست جمهوری که قرار بود در ماه سرطان سال آینده برگزار گردد، به تعویق افتاده است.

حوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به خبرنگاران گفت که انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ۶ میزان سال آینده برگزار خواهد شد.

خانم نورستانی افزود که انتخابات شورای ولایتی و انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی نیز به تاریخ ۶ میزان برگزار خواهد شد.

درعین حال، خانم نورستانی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولایتی و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی را مشروط به آماده سازی بودجه توسط جوانب ذیربط بشمول حکومت و جامعه جهانی خواند.

خانم نورستانی با بیان این که انتخابات سال گذشته یکی از بحث برانگیزتیرن انتخابات بود، از شخصیت ها و نهاد های ملی خواست تا در عرصه بر گزرای انتخابات آینده با کمسیون مستقل انتخابات همکاری کنند.