زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان تائید کرده است که در پنجمین دور گفتگوها در قطر طرفین با پیش نویس خروج نیروهای خارجی و مبارزه علیه هراس افگنی موافقت کردند.

آقای خلیلزاد در صفحه تویتر خود نوشته است که برای دستیابی به صلح روی چهار مسائل عمده باید توافق صورت گیرد که شامل تضمین ها در عرصه مبارزه علیه هراس افگنی، خروج نیروها، گفتگوهای بین الافغانی و یک آتش بس جامع میباشند.

به گفته آقای خلیلزاد در جریان گفتگوهای ماه جنوری در پرنسیب روی این عناصر توافق صورت گرفت. اکنون طرفین باپیش نویس مبارزه علیه هراس افگنی و خروج نیروهای موافق هستند.

وی همچنان افزوده است که بعد از نهایی شدن پیش نویس موافقتنامه درباره جدول زمانی خروج نیروها و تدابیر ضد هراس افگنی، گفتگوهای بین الافغانی برای دستیابی به یک توافق سیاسی و آتش بس جامع میان طالبان و افغان ها بشمول حکومت افغانستان آغاز خواهند شد.

آقای خلیلزاد همچنان گفته است که برای رایزنی های بیشتر در این مورد با مقامات امریکایی در واشنگتن و سایر همکاران ایالات متحده بحث و گفتگو خواهد کرد.