گزارش ها از دوحه پایتخت قطر میرسانند که در پایان پنجمین دور گفگوها میان نمایندگان ایالات متحده امریکا و طالبان، طرفین در مورد خروج نیروهای امریکا از افغانستان به توافقی دست یافته اند.

منابع آگاه به رسانه گفته اند که طرفین روی طرح خروج نیروهای امریکا و مبارزه علیه دهشت افگنان خارجی بشمول القاعده به توافق رسیده اند.

در عین حال گزارش های نیز وجود دارند که پنجمین دور مذاکرات میان نمایندگان امریکا و طالبان بعد از شانزده روز بدون کدام دست آوردی چشمگیری به پایان رسیده است.

به اساس گزارش های تائید ناشده، قرار است نمایندگان ایالات متحده و طالبان در اواخر ماه جاری میلادی نشستی دیگری را برای نهای سازی مسوده توافقنامه صلح در دوحه پایخت قطر برگزار کنند.