همه روزه صدها پناه‌جو از طریق قایق ها به یونان میرسند

به نقل از رسانه های اروپایی و به گزارش خامه پرس، کشورهای پرتگال و یونان اخیراً توافق نموده اند تا پرتگال درخواست پناهندگی ۱،۰۰۰ تن مهاجرین مقیم یونان را بپذیرند و پرتگال به این کار اعلام آماده گی کرده است.

دیمتریس ویتساس وزیر مهاجرین یونان به روز جمعه اعلام کرد که کشورش با پرتگال هفته‌ی گذشته توافقنامه‌ی را به امضا رسانیده اند که به اساس آن یکهزار پناه‌جوی مقیم یونان به آن کشور منتقل و جابجا میگردند.

وی افزود که در مرحله نخست ۱۰۰ پناه‌جوی که متشکل از افراد و فامیلهای اند که اشد ضرورت به پناهندگی و امنیت دارند، انتقال آنها از یونان به کشور پرتگال به زودی آغاز خواهد شد.

وزارت داخله پرتگال با تایید این خبر گفته است که توافقنامه‌ی دوجانبه که میان یونان و پرتگال اخیراً به امضا رسیده بود از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا منظور شده است که بر آساس آن یکهزار مهاجر در پرتگال جابجا خواهند شد.

این در حالی است که ورود پناه‌جویان در یک دهه اخیر از طریق یونان به کشورهای اروپایی افزایش یافته است و شماری پناه‌جویان در کمپهای مهاجرین کشور یونان بیشتر از ظرفیت و گنجایش امکانات آن کشور گزارش شده است.