ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت سه عضو کلیدی طالبان بشمول یک فرد نفوذی این گروه در ولایت بغلان خبر داد.

در اعلامیهٔ که از سوی این ریاست به نشر رسیده آمده است که نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی در یک عملیات هدفمند شبکه سه نفری تروریستان را از مربوطات ولایت بغلان بازداشت نموده است.

در اعلامیهٔ ریاست امنیت ملی آمده است: ”بهادر فرزند عبدالغیاث عضو استخبارات گروه تروریستی طالبان، رامز فرزند غلام  محی الدین افسر کندک جلب و  جذب قوماندانی امنیه ولایت بغلان، شخص نفوذی طالبان و هدایت الله فرزند سید رحیم عضو گروه تروریستی طالبان که تحت پوشش دریور لینی مصروف فعالیت های تخریبی، تروریستی و جمع آوری معلومات های نظامی در مربوطات ولایت بغلان بود،  توسط نیروهای عملیاتی ریاست عمومی امنیت ملی شناسایی و بازداشت گردیده اند.“

در اعلامیه همچنان آمده است هیچ تروریست، جنایتکار و أشخاص نفوذی در امان نخواهند بود، نیروهای امنیت ملی به مثل سایه تعقیب شان میکند، یا مورد هدف قرار خواهند گرفت و یا هم به قانون سپرده می شوند.