وزارت دفاع ملی اعلام کرده است که جنرال هیبت الله علیزی به عنوان رئیس اوپراسیون وزارت دفاع افغانستان تعیین شده است.

در اعلامیه که از سوی این وزارت به نشر رسیده آمده است که جنرال علیزی به عنوان رئیس اوپراسیون وزارت دفاع در سه بخش عمده تمرکز بیشتری خواهد داشت.

به نقل از اعلامیه وزارت دفاع ملی، جنرال علیزی به عنوان رئیس اوپراسیون وزارت دفاع ملی تلاش خواهد کرد تا تمرکز بیشتری در عرصه کاهش تلفات نیروهای ارتش ملی، ایجاد هماهنگی مستحکم در میان تشکیلات و قطعات ارتش ملی و ایجاد تغییرات بیشتر در وضعیت کنونی با اتخاذ رویکرد تهاجمی بیشتر برای سرکوب دشمنان، داشته باشد.

جنرال علیزی در حالی به عنوان رئیس اوپراسیون وزارت دفاع ملی تعیین مگردد که تلاش های برای سرکوب مخالفان مسلح دولت جریان دارد.

مقام های امنیتی و دفاعی افغانستان و قوای ائتلاف میگویند که حملات تهاجمی علیه مخالفان مسلح دولت تا زمانی ادامه خواهند داشت که گروهی شورشی حاضر به مذاکره صلح نشوند.