مقام ها حکومتی در اتیوپیا تائید کرده اند که یک هواپیمای مسافربری با ۱۴۹ سرنشین در مسیر ادیس ابابا به نایروبی پایتخت کنیا سقوط کرده است.

به نقل از منابع حکومت اتیوپیا، یک هواپیمای مسافربری نوع بوینگ ۷۳۷ که ۱۴۹ سرنشین و ۸ عمله پرواز داشت، در مسیر ادیس بابا به نایروبی سقوط کرده است.

یک سخنگوی خطوط هوایی اتیوپیا تائید کرده است که این هواپیمای مسافربری حوالی ساعت ۸:۴۴ صبح بعد از پرواز از میدان هوایی ادیس بابا در مسیر نایروبی سقوط کرده است.

گمان میرود در این حادثه تمام سرشینان هواپیما جان باخته باشند.