در نتیجه انتخابات هیات اداری کمیسیون شکایات انتخاباتی، زهره بیان شینواری با بدست آوردن بلند‌ترین رای به عنوان رییس این کمیسیون انتخاب گردید.

کمیشینران کمیسیون شکایات انتخاباتی در نخستین روز کاری شان، رییس، معاون و منشی این کمیسیون را انتخاب کردند.

در نتیجه انتخابات میان کمیشنران حاضر، زهره بیان شینواری به حیث رییس،‌ مولوی دین محمد به حیث معاون و محمد قاسم الیاسی به حیث منشی انتخاب گردیده اند.

این در حالی است که ۲ روز قبل رییس جمهور غنی بعد از انتخابات اعضای کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی توسط کمیته گزینش که اعضای آنرا نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ تشکیل میداد، اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی را طی فرامین جداگانه معرفی نمود.

بربنیاد فرمان‌های رییس‌جمهور، سیدعصمت الله مل، مولانا محمد عبدالله، اورنگ زیب، محمد حنیف دانشیار، مسافر قوقندی، حواعلم نورستانی و رحیمه ظریفی به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و محمد قاسم الیاسی، زهره بیان شینواری، مولوی دین محمد عظیمی، محمد یونس طغرا و سید قطب الدین رویدار به حیث اعضای کمیسیون‌ شکایت‌های انتخاباتی معرفی شده‌اند.

همچنان رییس جمهور غنی طی فرامین جداگانه حبیب‌الرحمن ننگ را به‌حیث رییس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات و چمن شاه اعتمادی را به عنوان رییس دارالانشای کمیسیون مستقل شکایت‌های انتخاباتی معرفی نموده است.