حوا علم نورستانی در نتیجه انتخابات هیات اداری کمیسیون مستقل انتخابات، با بدست آوردن ۴ رای به عنوان رییس این کمیسیون انتخاب شد.

خانم نورستانی قبلاً به حیث نماینده مردم نورستان در دور پانزدهم مجلس نماینده‌گان، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر و عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات کار کرده است.

مولانا محمد عبدالله یکی از دیگر کاندیدان ریاست کمیسیون مستقل انتخابات بود که با بدست آوردن ۳ رای نتوانست این کرسی را احراز کند.

همچنان عصمت الله مل به عنوان معاون و مسافر قوقندی به حیث منشی انتخاب گردیدند.

این در حالی است که ۲ روز قبل رییس جمهور غنی بعد از انتخابات اعضای کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی توسط کمیته گزینش که اعضای آنرا نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ تشکیل میداد، اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی را طی فرامین جداگانه معرفی نمود.

بربنیاد فرمان‌های رییس‌جمهور، سیدعصمت الله مل، مولانا محمد عبدالله، اورنگ زیب، محمد حنیف دانشیار، مسافر قوقندی، حواعلم نورستانی و رحیمه ظریفی به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و محمد قاسم الیاسی، زهره بیان شینواری، مولوی دین محمد عظیمی، محمد یونس طغرا و سید قطب الدین رویدار به حیث اعضای کمیسیون‌ شکایت‌های انتخاباتی معرفی شده‌اند.

همچنان رییس جمهور غنی طی فرامین جداگانه حبیب‌الرحمن ننگ را به‌حیث رییس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات و چمن شاه اعتمادی را به عنوان رییس دارالانشای کمیسیون مستقل شکایت‌های انتخاباتی معرفی نموده است.