ساختمان مقر ناتو در بروکسیل، بلجیم

در جلسه ی وزرای دفاع ناتو که به تاریخ های ۱۳ و ۱۴ فبروری ۲۰۱۹ در مقر ناتو در کشور بلجیم برگزار میگردد، نخستین موضوع مورد بحث این نشست نقض پیمان تسلیحات هسته ی میانبرد از سوی روسیه است.

جین استالتنبرگ،‌ دبیر کل ناتو که در یک نشست خبری به حضور رسانه ها صحبت میکرد گفت:

ما در مورد نقض پیمان تسلیحات هسته ای از سوی روسیه بحث خواهیم کرد. مسکو همچنان در حال توسعه و اعزام موشکهای SSC-8 است. مسکو علیرغم تلاشها و توصیه امریکا و دیگر متحدان ناتو در طی چندین سال گذشته برای اینکه از نقض پیمان دست بکشد، به اعزام و توسعه موشکهایش ادامه داده است.

آقای ستالتنبرگ افزود:

ماه همه میدانیم یک معاهده ی که تنها از یک جانب احترام میشود، ما را دور از خطر نگه نمیدارد. به همین دلیل است که ایالات متحده امریکا با پشتیبانی کامل متحدان ناتو، قصد خروج ازین پیمان را اعلام کرده است.

دبیر کل ناتو اضافه کرد که این اخرین فرصت برای روسیه است که راه مسوولیت را به پیش گیرد و بخاطر حفظ این معاهده (پیمان تسلیحات هسته ی میانبرد)، ما مسکو را ترغیب میکنیم که تا از این فرصت استفاده نموده و برای احترام به آن از مسیرش بازگردد.

وی افزود که در عین حال ما برای یک جهان بدون پیمان تسلیحات هسته ی میانبرد (INF) برنامه ریزی میکنیم. درین نشست اعضای ناتو تصمیم میگیرند که برای داشتن یک دنیای با موشکهای روسی، چگونه انطباق کنند.

جیمز گفت:

من گمان نمیکنم قدم های که برداشته میشوند چی خواهد بود اما باید بگویم که هرقدمی که برداشته میشود، هماهنگ ،‌ حساب شده و دفاعی خواهد بود و ما تصمیم نداریم موشکهای جدیدی را در قاره اروپا جابجا کنیم.

وی افزود که ناتو همچنان متعهد به اقدامات معنی دار کنترول تسلیحات و مبارزه با تکثیر آن است و نمی خواهد که مسابقه تسلیحاتی جدیدی به راه افتد چون به منافع هیچ طرفی نیست.

این در حالی است که تا چند ساعت دیگر، جلسه وزرای دفاع ناتو با تمرکز روی روسیه، فعالیت ها و ماموریت های ناتو در منطقه و همچنان روی بررسی ماموریت ناتو در کشورهای افغانستان، عراق و کسوا بحث میکنند.