ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یکی از بزرگترین اختطافچیان در شهر کابل خبر میدهد.

در اعلامیه ی که از سوی ریاست امنیت ملی به نشر رسیده آمده است: ”نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی با راه اندازی یک عملیات خاص اسامی عبیدالله مشهور به رئیس عبید فرزند حمیدالله را از مربوطات ناحیه دهم شهر کابل بازداشت نموده اند.“

اعلامیه می افزاید افرادی که در این عملیات هفت تن دیگر بشمول زید فرزند عبدالهادی، مزمل فرزند بشیر احمد، جواد فرزند سردار، نیک محمد فرزند محمد، احمد فواد فرزند دولت علی، ابوبکر فرزند شفیق الله اند و شمس الحق نیز بازداشتشده.

به نقل از اعلامیه ریاست عمومی امنیت ملی شمس الحق فرزند یارمحمد که به سرگروپی رئیس عبید در مربوطات شهر کابل مصروف اختطاف، قتل، سرقت های مسلحانه، اخاذی پول از تاجران و سرمایه داران بودند با دومیل تفنگچه، یک پایه مخابره، یک جوره دریشی نظامی، پلیت وسایط، جواز سیر سفید و صد های فیر مرمی توسط نیروهای عملیاتی ریاست عمومی امنیت ملی بازداشت گردیده اند.