کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ولایت های فراه، فاریاب، نورستان، کنر، خوست و بدخشان را اعلام نمود.

براساس اعلامیه کمیسیون، همایون شهید زاده، عبدالستار حسینی، عبدالنصیر فراهی، عبدالغفار ارمان و بلقیس روشن از ولایت فراه برنده شناخته شده اند.

همچنان بر اساس اعلام نتایج ابتدایی، حشمت الله ارمان، محمد رسول فاریابی، سنجر کارگر، محمد هاشم خان، سید بابر جمال، محمد شاکر کریمی، رنگینه کارگر، شفیقه سخا یولچی و الحاج صفیه روفی از ولایت فاریاب به پارلمان راه یافتته اند.

اسماعیل اتیکان و داکتر قمر بانو اکبری نورستانی از ولایت نورستان و جاوید ساپی، استاد نعمت الله کریاب، ضیاالرحمن کشمیر خان و وژمه ساپی از ولایت کنر بر اساس نتایج نهایی برنده اعلان شدند.

از ولایت خوست کمال ناصر اصولی، انجنیر هلمند هلمند، داکتر محمد موسی خاورین، غفار خان و ساهره شریف و از ولایت بدخشان عبدالروف انعامی، عبدالشکور واقف حکیمی، حجت الله خردمند، عبدالولی نیازی، مولوی ذبیح الله عتیق، فضل عظیم زلمی مجددی، داکتر احمد ضیا یفتلی، نیلوفر ابراهیمی و صادقه ادیب برنده اعلان شدند.