محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان گفته است که بیش از ۴۵ نیروی امنیتی افغانستان در چهار سال گذشته جان های شانرا از دست داده اند.

رئیس جمهور غنی در گفتگوی با خبرنگار امریکایی فرید ذکریا گفته است، از زمانی که او به عنوان رئیس جمهور افغاستان کارش آغاز کرد، تا کنون بیش از ۴۵ هزار نیروی امنیتی جان های شانرا از دست داده اند.

وی افزود که شمار جان باخته گان نیروهای خارجی در این مدت کمتر از ۷۲ نفر بوده است.

پیش از این رئیس جمهور غنی گفته بود که تا اوایل سال جاری میلادی حدود ۲۸ هزار نیروی امنیتی جان های شانرا در نبرد علیه شورشان از دست داده اند.

آمار تلفات نیروهای امنیتی در حالی از سوی رئیس جمهور غنی همه گانی میشود که شورشیان طالب در سال های اخیر حملات شانرا علیه نیرهای امنیتی شدت بخشیده اند.

هفتهٔ گذشته طالبان یک مرکز ویژهٔ امنیت ملی را در ولایت میدان وردک هدف حمله تهاجمی قرار دادند که در نتیجه آن بیش از ۳۶ نیروی امنیتی جان های شانرا از دست دادند و ده ها تن دیگر زخم برداشتند.