محمد اشرف غنی رییس جمهور کنونی افغانستان با معاونیت نخست امرالله صالح و محمد سرور دانش به عنوان معاون دوم وی، برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ ثبت نام کردند.

این بار محمد اشرف غنی با شعار «دولت سازی» به رقابت پرداخته است، اما اکثریت اشخاص پرنفوذی که در دور قبل در کنار غنی بودند، با وی بریده اند.

محمد اشرف غنی در سال ۲۰۱۴ رییس جمهور افغانستان شد. وی با شعار «تحول و تداوم» در انتخابات ۲۰۱۴ اشتراک کرد و در یک رقابت سخت با عبدالله عبدالله قرار گرفت. با آنکه انتخابات ۲۰۱۴ به دور دوم رفت، ولی بدون مداخله امریکا که در نتیجه ریاست اجراییه ایجاد شد، سیاسیون افغانستان به توافق نرسیدند.

گفته می شود این بار آقای غنی در صورت پیروزی، بعد از تعدیل قانون اساسی افغانستان، معاونیت سوم را برای ترکتباران ایجاد خواهد کرد.