عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی با معاونیت نخست بابر فرهمند از حزب جنبش ملی و اسدالله سعادتی از حزب وحدت اسلامی با شعار «ثبات و همگرایی» برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ امروز (یکشنبه) ثبت نام کردند.

این چهارمین بار است که آقای عبدالله برای انتخابات ریاست جمهوری وارد مبارزه میشود. وی قبلاً دو مرتبه با حامد کرزی رییس جمهور پیشین به رقابت پرداخته بود و در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ یکی از رقبای جدی محمد اشرف غنی رییس جمهور کنونی بود.

عبدالله گفته بود که بعد از پیروزی با ساختار همین حکومت به پیش می رود و حکمت خلیل کرزی را به حیث رییس اجراییه حکومتش میگمارد. اما حکمت خلیل در اعلامیه اش امروز این پیشنهاد عبدالله را رد کرده است.

حال دیده شود چی کسی برای احراز پست ریاست اجراییه در کنار عبدالله خواهد ایستاد؟

تا اکنون بیشتر از ۱۳ تن برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ ثبت نام کرده اند.

گفته می شود تعدد نامزدان انتخابات ریاست جمهوری باعث خواهد شد تا انتخابات در دور اول بی نتیجه پایان یابد و دو تکت پرقدرت در آخر وارد رقابت دور نهایی شوند.

دو روز قبل عطامحمد نور یکی از حامیان تکت انتخاباتی محمد حنیف اتمر گفت که آنها دنبال ساختن تیم قدرتمندی است تا بتوانند در دور نخست پیروز انتخابات گردند.

در همین حال دیده میشود که جای بانوان که حدود ۵۰٪ نفوس کشور را تشکیل میدهند، در تکتهای انتخاباتی خالی و کمرنگ است.