احمد ولی برادر احمدشاه مسعود برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ ثبت نام کرد.

احمد ولی مسعود امروز (شنبه) با معاونیت نخست فریده مومند وزیر تحصیلات عالی قبلی حکومت وحدت ملی و داکتر عبداللطیف نظری به حیث معاون دوم وی برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ ثبت نام کرد.

احمد ولی مسعود به رسانه ها گفت که پس از پیروزی، پست صدر اعظم و ۲ معاونینش را بعد از تعدیل قانون اساسی افغانستان، ایجاد خواهد کرد.

زمان ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ فردا (یکشنبه) به پایان میرسد.

گفته میشود محمد اشرف غنی یکی از رقبای جدی تکت انتخاباتی محمد حنیف اتمر فردا با معاونیت نخست امرالله صالح و معاونیت دوم محمد سرور دانش ثبت نام خواهد کرد.

به اساس یک گزارش دیگر، رییس جمهور غنی قبلاً از داکتر عبدالله عبدالله، صلاح الدین ربانی و عطامحمد نور خواسته بود تا به عنوان معاون نخست شامل تکت انتخاباتی وی گردند، اما هیچ یکی از اینها پیشنهاد آقای غنی را نپذیرفتند.