اشرف غنی از امرالله صالح خواسته است به حیث معاون نخست در تکت انتخاباتی باوی وارد مبارزات شود

نویسنده: شکیب صبور

درگرماگرم هنگامه های یارگیری برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ تیم حاکم در ارگ ریاست جمهوری با جدیت تمام در تلاش و تقلا است تا یکی از چهره های شناخته شدۀ تاجک تبار را به عنوان معاون نخست آقای غنی شامل دستۀ انتخاباتی خویش نموده و بدین ترتیب بتواند به ساختارِ یک سویه و ترکیبِ ناموزون خویش رنگ دیگر دهد.

آقایان صلاح الدین ربانی و عبدالله عبدالله که شایعاتی مبنی بر توافق آنها با رییس جمهور غنی به گوش می رسید؛ با صراحت اعلام نموده اند که به عنوان معاون در این تیم حضورنخواهند یافت. روابط آقای غنی با عطامحمد نور، محمد اسماعیل خان، بسم الله خان محمدی و سایر چهره های شاخص جمعیت اسلامی موید این حقیقت است که هیچ کدام از ایشان در این تیم حضورنخواهند یافت وقسمی که اطرافیان جنرال دوستم ابراز می دارند؛آقای دوستم نیز تمایلی به حضور در این تیم ندارد.

برخی از شنیده ها حاکی از رجوع ارگ به آقای امرالله صالح می باشد؛ تا با پذیرش معاونیت اول آقای غنی به دلهره های این تیم نقطۀ پایان بگذارد. هرچند پس از انتصاب آقای صالح به پست وزارت امورداخله، این گمان به وجود آمدکه تیم حاکم در پی ترمیم نسبی و ظاهریِ سیمایِ تمامیت خواه خویش می باشد ؛ اما از آنجا که مذاکرات ارگ با داکتر عبدالله و صلاح الدین ربانی درجریان بود، رسیدن به این پندار که آقای صالح گزینه تیم ارگ برای معاونیت اول آقای غنی در انتخابات آینده خواهد بود، بعید به نظر می رسید.

با روشن شدن مواضع آقایان ربانی، عبدالله و جنرال دوستم در روزهای گذشته؛و با توجه به تصویرِ تک ساحتیِ تیم حاکم در ارگ که به هیچ صورت نمیتواند آیینۀ تمام نمای حضور اقوام تاثیرگذار افغانستان در قدرت سیاسی باشد؛طبیعی است که ارگ با دستپاچه گی تمام به دنبال یکی از چهره های مطرح تاجک تبار می باشد که روی آوردن به آقای صالح نیز با همین رویکرد طراحی شده است.

اما با توجه به شناختی که آقای صالح از تفکر حاکم و کارکردهای تیم ارگ به ویژه آقای غنی دارد و درجریان پنج سال گذشته یکی از منتقدین این نوع نگاه بوده است؛ آیا وی می خواهد آزموده را باز بیازماید؟!

آقای صالح قبل بر این نیز، صرف توانست مدت کمتر از سه ماه به عنوان وزیردولت در اموراصلاحات سکتور امنیتی با دولت آقای غنی دوام بیاورد؛ هرچند او در زمان استعفای خویش از سمت یاد شده و به بیان خودش؛« با مدنظرداشت حرمت به اسرار امنیتی و مصلحت های مهم ملی….» نخواست دلایل استعفای خویش را شرح دهد؛ اما واضح بود که ساختن با تفکرِ حاکم در ارگ او را وادار به استعفا نمود.

بعید است که آقای صالح از نیت ارگ که امروز با لبخند های صمیمانه از وی و کارکردهایش تقدیر به عمل می آورد آگاهی نداشته باشد. آقای صالح باید بداند که آزموده را آزمودن خطاست! و هیچ تضمینی برای تداوم نگاه های مهرآمیز تیم حاکم نسبت به وی در آینده وجود ندارد